Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep Jubiler Gabryel obsługiwany przez Jerzy Gabryel, ul. Korfantego 125A, 40-156 Katowice, NIP: 634-007-40-87, zwaną dalej Gabryel.com.pl


Warunki dokonywania zakupów

Gabryel.com.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://gabryel.com.pl. Do realizacji zamówień w gabryel.com.pl konieczny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie gabryel.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

Reklamacje, zwroty i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli gabryel.com.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: Jerzy Gabryel, ul. Korfantego 125A 40-156 Katowice, tel. +48 603 698 939, e-mail Biuro@gabryel.com.pl


Postanowienia końcowe

Gabryel.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail Biuro@gabryel.com.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.