Zwroty, Gwarancja

Reklamacje, zwroty, gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Gabryel.com.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 Ustawy z dnia 2 marca 2002 o ochronie praw konsumentów, produkty realizowane na indywidualne zamówienie (określony rozmiar i treść grawera) nie podlegają zwrotowi. W związku z powyższym prosimy o przemyślany zakup obrączek.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: Gabryel Jerzy, ul. Korfantego 125A. 40-156 Katowice, tel. +48 603 698 939, e-mail Biuro@gabryel.com.pl